Stavební práce - Pavel Valter

Nabízíme

  • základové desky pro zděné a montované RD, vč. kanalizace a prostupů inženýrských sítí
  • hydro a radonová izolace základové desky
  • anhydritové lité podlahy
  • zděné a drátěné ploty
  • pokládka zámkové dlažby
  • příprava připojení inženýrských sítí
  • kanalizace dešťové a splaškové vody
  • zemní práce - výkopy, terénní úpravy
  • kamenické práce z opuky

Pavel Valter - stavební práce, tel.: +420 603 892 955, fax: +420 220 809 298, e-mail : pavelvalter@volny.cz